Retourbeleid TerraNed

Bij TerraNed willen we verzekeren dat je ervaring zo goed mogelijk is. Ben je dus niet helemaal tevreden met je aankoop? Dan heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygi├źne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht (bijv. cosmetica).

Gevolgen van de herroeping als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Houd er rekening mee dat TerraNed geen afschrijvingen verwerkt totdat je product is verzonden. Als je een bestelling wilt annuleren voordat dit gebeurt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De houdbaarheid van je product vind je op het flesje. Elk flesje CBD-olie heeft een eigen houdbaarheidsdatum. Kijk op de verpakking van het flesje om deze af te lezen.

Indien je product bij de levering is beschadigd, vragen wij je om ons zo spoedig mogelijk en het liefst binnen 7 dagen na ontdekking hierover te informeren. Gebruik het e-mailadres van hieronder om ons te informeren over de schade (met foto’s). Zodra je het artikel aan ons hebt geretourneerd, inspecteren wij het en sturen we een vervangend exemplaar toe, indien van toepassing.

Retouradres:

TerraNed
Oostergracht 13
3762 LX SOEST
Nederland

We nemen klantenservice serieus, dus als je niet tevreden bent met een product horen we het graag van je. Neem contact op via contact@terraned.com