Privacy & Cookiebeleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

 

Om een veilige online omgeving en gegevensbescherming te garanderen, houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. In deze privacyverklaring geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, in onze beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen en hoe we met contactgegevens omgaan.

 

Artikel 1 – Verzamelde persoonlijke informatie

1.1 Account

Aankopen kunnen alleen worden gedaan als u in het bezit bent van een persoonlijke account. Wanneer u een account aanmaakt of iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens die u ons verstrekt:

 

– Voor- en achternaam

– Home en factuuradres

– Telefoonnummer

– Uw geslacht

– IP-adres

– E-mailadres

– Geboortedatum

 

Deze gegevens zijn nodig om de levering te realiseren. Bovendien ontvangen wij, wanneer u onze webshop bezoekt automatisch het internetprotocol (IP)-adres van uw computer. Op basis van deze gegevens kunnen wij uw online ervaring optimaliseren en tegelijkertijd onze online omgeving beschermen.

 

Doel van de gegevensverzameling

 

Wij verzamelen en bewaren account-gerelateerde gegevens voor de volgende doeleinden:

 

  1. Het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit eventuele contracten tussen u en ons, en om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u van ons vraagt;
  2. Het opzetten, beheren en contacteren van uw account en bestellingen;
  3. Het uitvoeren van marktonderzoek en analyses;
  4. Het bevestigen van uw leeftijd en identiteit, om fraude te herkennen en te voorkomen.

 

1.2 Nieuwsbrieven

Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij u nieuwsbrieven sturen over onze webshop, nieuwe producten en andere updates. Wij sturen alleen nieuwsbrieven als u daar expliciet toestemming voor geeft. De volgende informatie wordt verzameld in het kader van de nieuwsbrief:

– Voor- en achternaam

– Uw geslacht

– E-mailadres

 

Doel van de gegevensverzameling

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

 

  1. onze e-mails te personaliseren, met inbegrip van uw naam en uw geslacht om genderspecifieke inhoud te kunnen bieden;

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de link in de nieuwsbrief of de contactinformatie in artikel 2.

 

1.3 Klantenservice

Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, hebben onze medewerkers van de klantenservice toegang tot account gerelateerde informatie. Hierdoor kunnen we onze klantenservice beter en gebruiksvriendelijker maken

 

 

Artikel 2 – Toestemming

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te arrangeren of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u alleen om die specifieke reden toestemming geeft voor het verzamelen van deze informatie door ons.

 

Als we om uw persoonlijke informatie vragen voor een secundaire reden, zoals marketingdoeleinden, zullen we u direct om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de gelegenheid geven om nee te zeggen.

 

2.1 Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Als u van gedachten verandert nadat u toestemming heeft gegeven, dan kunt u deze te allen tijde intrekken voor het contacteren, het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van je informatie. Neem hiervoor contact met: contact@terraned.com.

 

Artikel 3 – Bekendmaking

Wij mogen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze Algemene Voorwaarden schendt.

 

Artikel 4 – Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Bij TerraNed is data-minimalisme van groot belang. Daarom bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden in deze Privacyverklaring. Voor verschillende soorten data zijn diverse bewaartermijnen van toepassing. We bewaren persoonlijke gegevens in ieder geval nooit langer dan 10 jaar.

 

4.1 Accountinformatie

Account-gerelateerde gegevens blijven relevant zolang de consument in het bezit is van een account. Daarom blijven de gegevens gedocumenteerd zolang het account bestaat. Wanneer onze klanten een account verwijderen, worden de betreffende gegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. Verzoeken met betrekking tot inzage of correctie van opgeslagen persoonlijke gegevens of het verwijderen van een account kunnen worden gestuurd naar: contact@terraned.com.

 

4.2 Nieuwsbrieven

Toestemming voor de nieuwsbrief en de bijbehorende gegevens blijven relevant zolang onze klanten zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. Periodiek (elke maand) voeren wij echter een relevantiecontrole uit. Geregistreerde klanten (en hun persoonlijke gegevens) zullen worden verwijderd wanneer klanten niet op ons verzoek reageren. Verder bestaat onze nieuwsbriefcommunicatie uit een opt-out-functie. Consumenten kunnen hun toestemming intrekken door gebruik te maken van deze opt-outfunctie.

 

Artikel 5 – Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw computer vertellen over eerdere interacties met onze website. Deze cookies worden opgeslagen op uw harde schijf, niet op onze website. Wanneer u onze website gebruikt, laat uw computer ons in principe de cookies zien, zodat onze site weet of u deze al eerder hebt gebruikt. Hierdoor kan onze site sneller werken en kunnen we dingen onthouden die verband houden met uw eerdere bezoeken (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam) om uw huidige bezoek te vergemakkelijken. Bij TerraNed gebruiken we twee soorten cookies: functionele en analytische cookies.

 

5.1 Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om uw online ervaring te verbeteren. Deze cookies houden onder andere bij wat er in de winkelwagen wordt geplaatst. Voor het gebruik van deze cookies is geen voorafgaande toestemming nodig.

 

5.2 Analytische cookies

Voor het uitvoeren van marktonderzoek en analyses worden analytische cookies gebruikt. De gegevens die met deze analytische cookies worden verzameld, worden geanonimiseerd, waardoor ze voor anderen onbruikbaar worden. Voor het gebruik van deze cookies is geen voorafgaande toestemming nodig.

 

Artikel 6 – Diensten van derden

Diensten van derden zijn nodig om transacties te verrichten en onze diensten uit te voeren. In het algemeen zullen de door ons gebruikte derde partijen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en verstrekken voor zover dat nodig is om de diensten die zij aan ons leveren te kunnen uitvoeren.

 

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsproviders en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacy beleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoop gerelateerde transacties.

 

Voor deze providers raden wij u aan hun privacy beleid te lezen, zo heeft u meer inzicht in hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan

 

Er zijn bepaalde providers die zich bevinden in een ander rechtsgebied dan u of wij, of ze beschikken er over faciliteiten. Als u ervoor kiest door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een derde partij betrokken zijn, kan uw informatie dus onderhevig zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteit zich bevindt.

 

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar een website of applicatie van een derde partij, valt u niet langer onder dit Privacy beleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

 

Webanalyseservice (geanonimiseerde gegevens)

Op deze website hebben we een onderdeel van een webanalysedienst (met de anonimisatiefunctie) geïntegreerd. Webanalyse kan worden gedefinieerd als het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere data over de website waar een persoon vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een sub pagina is bekeken. Webanalyses worden vooral gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

 

Koeriersdienst

Om de leveringen af te ronden maken we gebruik van een koeriersdienst. Deze koeriersdienst verzorgt de verzending tussen ons bedrijf en het adres van de consument. Om deze logistiek af te ronden heeft het bedrijf toegang nodig tot informatie over de naam en het adres van de consument.

 

Mailing service

Bij TerraNed maken wij gebruik van een externe mail service provider om de nieuwsbrieven te versturen. Deze provider heeft toegang tot beperkte accountinformatie met betrekking tot de opt-in toestemming (bijv. e-mailadres).

 

Marketingdienst

TerraNed wordt ondersteund door een bedrijf dat gespecialiseerd is in marketing- en communicatieactiviteiten. Hun toegang tot persoonlijke informatie is zeer beperkt en meestal geanonimiseerd.

 

Betalingsdiensten

Bij TerraNed maken wij gebruik van externe betalingsdiensten om transacties te verrichten (bijvoorbeeld creditcardbetalingen).

 

Google Analytics

TerraNed maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als deze website de IP-adressen anonimiseert, wordt uw IP-adres door Google binnen een lidstaat van de EU of een andere EER-staat ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt ook voorkomen dat Google via cookies informatie verzamelt (inclusief uw IP-adres) en deze informatie verwerkt door deze browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacy van gegevens vindt u in de Google Analytics Terms of Service of in het Google Analytics Privacy Overview.

 

reCaptcha

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google) om uw inzendingen via internetindieningsformulieren op deze site te beschermen. Deze plug-in controleert of u een persoon bent om te voorkomen dat bepaalde websitefuncties (ab)gebruikt worden door spam-bots (met name commentaren). Deze plugin query omvat de verzending van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de Google reCAPTCHA-service. Voor dit doel zal uw input worden gecommuniceerd naar en gebruikt door Google. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten ingekort.

 

Artikel 7 – Veiligheid

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste werkwijzen in de branche. Hiermee zorgen we ervoor dat deze niet ongepast verloren gaat, misbruikt wordt, toegankelijk is, openbaar wordt gemaakt, gewijzigd of vernietigd wordt.

 

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van veilige socket layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende, algemeen aanvaarde industriestandaarden. Accountgerelateerde informatie wordt afgeschermd met een hashing-methode. Deze methode zet informatie om in een gegenereerde hash. Hierdoor is gevoelige informatie beveiligd en zelfs onzichtbaar voor ons. Bovendien zijn onze databases uitzonderlijk goed beschermd tegen onbevoegden. Zo is toegang tot de database alleen mogelijk en toegestaan via goedgekeurde IP-adressen (bijvoorbeeld in het hoofdkantoor van TerraNed). Andere pogingen en adressen worden te allen tijde geweigerd.

 

Bovendien zijn de gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd. De gegevens kunnen dus niet rechtstreeks aan een bepaalde consument worden gekoppeld. Met deze gegevens kunnen we echter wel marktonderzoek en -analyse uitvoeren. Bovendien worden derde partijen (bijv. mailing service) voorafgaand aan onze samenwerking gescreend, zijn ze GDPR-conform en worden ze voorzien van een bewerkingsovereenkomst. Binnen TerraNed krijgen medewerkers verschillende toegangsrechten toegewezen. De specifieke toestemming geeft alleen toegang tot de strikt noodzakelijke informatie die nodig is om een taak uit te voeren.

 

Digitale veiligheidsmaatregelen zijn onderhevig aan wijzigingen en moeten voldoen aan hoge eisen om de veiligheid van online klanten te garanderen. Daarom hebben we een veiligheidsmanager aangesteld. Het periodiek controleren en verbeteren van de beveiligingsmaatregelen (indien nodig) maakt deel uit van de functie.

 

Artikel 8 – Wijzigingen in dit Privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy beleid te allen tijde te wijzigen, dus raadpleeg het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na het plaatsen ervan op de website van kracht worden. Als we aanpassingen doen in dit beleid, stellen we u op de hoogte van de beleidswijzigingen. Zo ben u altijd op de hoogte van welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het eventueel gebruiken en/of bekendmaken.

 

Artikel 9 – Contactgegevens

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 

– Elektronisch door een e-mail te sturen naar: contact@terraned.com

– Per WhatsApp: +31 61 123 45 67